Beste scouts( vrienden),

De ouderploeg heeft dit jaar 3 wandel/zoek/doe tochten uitgestippeld . Naargelang de leeftijd kan men kiezen voor een tocht van ongeveer  2, 4 of 6 km. 

In bijlages vinden jullie zowel een kaart als de wegbeschrijving , de opdrachten voor onderweg en een antwoordformulier . De tochten zijn vrij te kiezen en mogen eender wanneer gedaan worden vanaf nu zaterdagmorgen 09 januari tot en met zondagavond 17 januari .  Wij kunnen niet garanderen dat de laatste opdracht beschikbaar zal zijn indien men de tocht vroeger of later aanvangt.

Elke tocht start op de scouts .

 Respecteer de geldige corona-regels , momenteel wil dit zeggen dat een groep met jongeren boven 12 jaar maximaal uit 4 deelnemers mag bestaan .

Let op : de meeste paden zijn verkeersvrij maar sommige paden zullen/kunnen  ook gebruikt worden door fietsers ( mountainbikers) . Wees voorzichtig en alert maar bovenal respectvol voor de andere weggebruikers .

Antwoordformulier en foto’s kunnen verstuurd worden naar ouderploeg@sint-hubertus.be