Wij zijn het gewoon dat de leden zich opnieuw inschrijven (nieuw scoutsjaar) op het OTW. Dit jaar verloopt het iets anders. De inschrijvingen voor het nieuwe scoutsjaar gebeuren dit jaar online via volgende link:

Het lidgeld wordt betaald via overschrijving. De enige voorwaarde tot aansluiting bij onze scoutsgroep is het betalen van lidgeld. Dat lidgeld bedraagt 45 euro. Gezinnen die het financieel iets minder gemakkelijk hebben, kunnen bij de groepsleiding terecht voor verminderd lidgeld. Voor dat lidgeld krijgt u een jaar dolle pret en amusement op zondag + daarbij het enige echte jaarteken om op het hemd te naaien.

45 euro lidgeld per kindBE75 7895 7831 7351

met vermelding van de naam en de tak van uw kind

GELIEVE DIT TE DOEN VOOR: 20 oktober 2020

In het belang van je kind is het noodzakelijk dat het lidgeld zo snel mogelijk betaald wordt opdat ze verzekerd zouden zijn tijdens de activiteiten!!!

Voor dit bedrag bieden wij een heel jaar scouting aan. Natuurlijk zijn de weekends en kampen niet in die prijs inbegrepen. Wanneer een tak op weekend gaat, zal u daarover tijdig een brief krijgen van de leiding waarin de prijs vermeld staat. En voor het kamp zal u ongeveer één maand op voorhand een kampboek krijgen met daarin alle informatie en de prijs.

Ruim drie vierde van het lidgeld wordt doorgestort naar Scouts en Gidsen Vlaanderen en één vierde blijft in onze vereniging. Daarom zijn wij genoodzaakt om doorheen het jaar enkele geldinzamelacties te organiseren zodat iedereen leuke activiteiten kan organiseren tijdens het scoutsjaar en op kamp.

Jaarlijks organiseren we onze fuif, zangavond en meerdere kinderfuifen. Die zijn natuurlijk reuzeplezant, maar dragen tevens ook bij aan de kas. Daarnaast orginaseren we doorheen het jaar een bbq, eetavonden, marsepeinverkoop, cakeverkoop, wc-rolllenverkoop, … Deze acties vergen niet alleen veel voorbereiding door de leiding maar dragen ook bij aan een leuker kamp. Dus daarom doen we een warme oproep om zeker je steentje bij te dragen wanneer het zover is! De meeste acties zijn terug te vinden op onze site!

Scoutsjaar 2020-2021